Palvelut

Ammattitaitoiset projektipäällikkömme ja suunnittelijamme vastaavat siitä, että projektien hallinta, suunnittelu ja valvonta täyttävät asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet ammattitaitoisesti ja joustavasti budjettien sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Sähkösuunnittelukohteitamme ovat kaikki toimisto- ja liikerakentaminen, teollisuuden tuotanto- ja varastotilat, asuinrakentaminen, hotelli- ja majoitustilat, sosiaalitoimeen liittyvät rakennukset , oppilaitokset, paikoitukseen ja liikenteeseen liittyvät rakennukset sekä saneeraus- ja korjausrakentaminen. Lisäksi suunnittelumme kattaa vientikohteet, logistiikkakeskukset, varastorakennukset, tuotantolaitokset jne.

sahkosuunnitelma

Hankesuunnittelu

 • teknisten lähtötietojen selvittäminen sekä määrittely asiakkaalta ja käyttäjältä
 • suunnittelutavoitteiden määrittely
 • järjestelmien laatutason vertailu
 • eri suunnittelualojen suunnittelutavoitteiden vertailu ja yhteensovittaminen

Luonnossuunnittelu

 • järjestelmien toiminnallisten ja teknisten laatutasojen määrittäminen
 • järjestelmäkohtainen arviointi ja vertailu
 • eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvertailu
 • eri suunnittelualojen luonnossuunnitelmien vertailu ja yhteen­sovittaminen

Toteutussuunnittelu

 • suunnittelukokoukset
 • ryhmityspiirustukset
 • kaaviot
 • selostukset

Sähköurakan kilpailutus, tarjousvertailu ja tarvittavat urakkaneuvottelut

Rakennusaikaiset tehtävät

 • työpiirustukset
 • työmaakokoukset ja -valvonnat
 • vastaanottotarkastukset
 • luovutuspiirustukset
 • takuutarkastukset